Kraków

producent drzwi
zewnętrznych
drewnianych

tel. 12 642 17 34

Parametry techniczne drzwi zewnętrznych AFB

1-12-2018 |

DRZWI ZEWNĘTRZNE

Pasywne drzwi zewnętrzne  UD od 0,45 W/m2*K

drzwi dostępne od ręki do 25% taniej »

Drewniane drzwi zewnętrzne wejściowe mix
Przykłady modeli drzwi zewnętrznych wejściowych
...więcej modeli >>
Naswietla górne i dostawki boczne nieotwierane  drzwi zewnętrznych
Przykłady drzwi z dostawkami bocznymi
...więcej modeli >>

Antywłamaniowość klasy RC2, wysoka izolacyjność termiczna
Ud od 0,45 W/(m2*K),4 letnia gwarancja, oraz atrakcyjny, dopasowany do stylu domu wygląd, to najważniejsze wymagania stawiane przez inwestorów drzwiom zewnętrznym.

Wejściowe drzwi zewnętrzne produkcji AFB przeznaczone są do montażu jako drzwi wejściowe do domów, i obiektów użyteczności publicznej. Drzwi produkowane przez nasz zakład sprawdzają się w zimnym klimacie Szwecji, Norwegii, Szwajcarii, Austrii, Rosji, Ukrainy i Kanady. Doskonale zachowują się także w gorącym klimacie południowej Francji, Włoch i USA, a także wilgotnym, zasolonym, nadmorskim klimacie Belgii, Holandii, Danii i Wielkiej Brytanii.

Konstrukcja i technologia produkcji drewnianych drzwi zewnętrznych AFB to skonsolidowanie 25 lat doświadczeń i ciągłych starań naszego zespołu o dostarczanie naszym klientom wyrobów o najwyższej jakości. Nie uznajemy na tym polu żadnych kompromisów technologicznych, ani oszczędności materiałowych, ponieważ doskonale zdajemy sobie sprawę w jak ekstremalnych warunkach będą one służyły naszym klientom. Często wymieniamy przemarzające zimą drzwi stalowe oraz niskiej jakości drzwi drewniane, więc doskonale znamy problemy i koszty związane z ich wymianą. Każda wymiana drzwi to nie tylko znaczące koszty związane z samą wymianą, ale także znacznie je przewyższające koszty związane z doprowadzeniem elewacji i wnętrza domu w ich sąsiedztwie. Najczęściej nie jest możliwa wymiana po której nie "byłoby widać" że drzwi zostały wymienione. Warto więc to pod uwagę przy wyborze producenta drzwi, technologii wykonania ... a już w szczególności w nowo-budowanych domach.

Badania techniczne przeprowadzone w Instytucie Techniki Budowlanej wykazały, iż drzwi zewnętrzne naszej produkcji, jako pierwsze w Polsce (i najprawdopodobniej do tej pory jedyne) przeszły wszystkie badania wodo-szczelności (także w wersji otwieranej do wewnątrz budynku) i dlatego nie wymagamy zadaszenia przez drzwiami.

Jako jedyni też w Polsce udzielamy pełnej gwarancji na drzwi nawet jeżeli w pomieszczeniu za nimi jest zastosowane ogrzewanie podłogowe lub w bezpośrednim sąsiedztwie drzwi znajduje się grzejnik centralnego ogrzewania.

Jakość naszych drzwi potwierdza także dwukrotnie dłuższa niż u innych producentów, (bo aż cztero-letnią) pełną gwarancją.
Polecamy trwałe drzwi zewnętrzne naszej produkcji i zapewniamy iż będą one bezawaryjnie służyły Państwu przez długie lata.

Drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe mix
Przykłady drzwi zewnętrznych dwuskrzydłowych
...więcej modeli >>

Zaufało nam tysiące klientów w kraju i za granicą
... i Ty wybierz drzwi AFB do swojego domu.

Produkowane w naszym zakładzie drzwi zewnętrzne wykonane są z wyselekcjonowanego, starannie suszonego drewna mahoń-meranti lub dębowego. Oferujemy je w 3 grubościach: 72, 82 i 102 mm. Już nasze drzwi tupu M82 i D82 spełniają za bardzo dużą rezerwą europejskie wymagania stawiane drzwiom do domów pasywnych wynoszącym 0.8 W/(m2*K)(współczynnik UD dla drzwi szklonych typu M82 mm wynosi 0,7 W/(m2*K). Ze względu na bardzo dobre parametry techniczne, a w szczególności współczynnik przenikania ciepła Ud, modele drzwi typu M102 i D102 kwalifikują się do elitarnej kategorii drzwi ULTRAPASYWNYCH.
Wg opinii laboratorium wykonującego te badania byliśmy pierwszym w Polsce producentem (a według naszej wiedzy nadal jesteśmy) który uzyskał współczynniki UD poniżej 0,5 i to zarówno w kategoriach drzwi zewnętrznych wykonanych z drewna mahoń-merantii jak i drzwi dębowych. Współczynniki te wynoszą odpowiednio dla drzwi z drewna mahoń-merantii od 0,45W/(m2*K) i od 0,47 dla drzwi z drewna dębowego. Współczynniki te ostatecznie zależą od modelu drzwi, zewnętrznych wymiarów ościeżnicy i powierzchni przeszkleń w skrzydle.
Na wyniki końcowe ma także wpływ budowa zastosowanych pakietów szybowych. W drzwiach grubości 72 i 82 mm stosujemy 3-szybowe pakiety szybowe, natomiast w drzwiach grubości 102 mm zawsze stosujemy pakiety 4-szybowe.

W/w wyniki badań są niezmiernie istotne ze względu na przewidywane straty ciepła przenikające przez drzwi zewnętrzne.
Jest jednak jeszcze bardzo istotny, a powszechnie ukrywany przez producentów, temat dotyczący realnych strat cieplnych przez drzwi wejściowe. W celu wyjaśnienia tego zagadnienia trzeba dokładniej przyjrzeć się metodologii wykonywania badań drzwi referencyjnych przez akredytowane instytuty badawcze. Wszystkie istotne dla termoizolacyjności parametry są oznaczane w warunkach oderwanych od rzeczywistości a dokładniej:
- współczynnik przenikania ciepła jest obliczany na podstawie dokumentacji technicznej dostarczonej przez producentów i obliczenia są prawdziwe wyłącznie dla przypadku gdy drzwi są idealnie zamontowane i na każdą ze stron drzwi (wewnętrzną i zewnętrzną) nie działają różne czynniki zewnętrzne takie jak rożna wilgotność i temperatura powietrza. Taka sytuacja w rzeczywistości może występować chwilowo i to jedynie w sezonie letnim
- przepuszczalność powietrza, wodoszczelność odporność na obciążenie wiatrem są badaniami które co prawda są wykonywane na fizycznych egzemplarzach drzwi dostarczonych przez producentów, ale są przeprowadzone w warunkach najkorzystniejszych dla drzwi tzn pomieszczeniach laboratoryjnych przy pokojowych parametrach powietrza i to po obu stronach drzwi.

Każde drzwi jednak są zbudowane z fizycznych materiałów których naturalnymi cechami fizycznymi są rozszerzalność liniowa (często różna w kierunku podłużnym jak i poprzecznym - tak ja to jest w wypadku drewna) uzależniona od temperatury i wilgotności tych materiałów. Tak więc w/w parametry w rzeczywistych warunkach eksploatacyjnych mogą znacznie się różnić od obliczeniowych.
W okresie zimowym, gdy najbardziej zależy nam termoizolacyjności drzwi są najbardziej obciążone czynnikami zewnętrznymi takimi jak duża różnica temperatur po obu stronach skrzydła (zgodnie z normą PN-EN do obliczeń przyjmuje się 40 stopni Celsjusza), oraz przesuszonym powietrzem wewnątrz domu (najczęściej o wilgotności względnej ok. 20%) i wilgotnym na zewnątrz (zwykle na poziomie ok. 80% wilgotności względnej). W/w czynniki działają na poszycia skrzydła drzwiowego skracając lub wydłużając je. Dobrze skonstruowane i wyprodukowane drzwi drewniane są mniej wrażliwe na ich działanie niż drzwi metalowe ponieważ współczynniki rozszerzalności liniowej dla drewna wynosi ok. 3, dla stali ok 11 zaś dla aluminium ok. 23. Metale nie reagują na wilgoć w odróżnieniu od drewna, ale to zjawisko przy odpowiedniej konstrukcji drzwi oddziaływuje kompensacyjnie (w przeciwnym kierunku) na naprężenia wywołane oddziaływaniem różnych temperatur po obu stronach skrzydła. W konsekwencji dobrze zaprojektowane i normalnie eksploatowane drzwi drewniane ulegają najmniejszym odkształceniom

Wnioski:wszystkie drzwi zewnętrzne bez względu na zastosowany materiał są badane w warunkach odmiennych do rzeczywistych. Nie wdając się w zawiłości fizyki budowli, mechaniki i inżynierii materiałowej, możemy dla uproszczenia przyjąć że funkcja odkształcenia skrzydeł drzwiowych (wykonanych z tych samych materiałów i poddanych tym samym odciążeniom) jest funkcją wykładniczą do potęgi trzeciej grubości ich skrzydeł. Tak więc skrzydło drzwiowe grubości 10 cm odkształci się ok. 8-krotnie mniej niż skrzydło grubości 5 cm.
Z tego też powodu polecamy wybór drzwi ultra-pasywnych typu M102 lub D102 (w szczególności do domów bez ganków/wiatrołapów). Tylko producenci którzy są pewni swoich produktów , udzielają na nie długiego okresu gwarancyjnego i nie zamieszczają w warunkach gwarancyjnych klauzul wyłączających ich z odpowiedzialności gwarancyjnej w przypadku braku zastosowania zadaszenia drzwi, zastsowania w wiatrolapie ogrzewania podłogowego w lub grzejników centralnego ogrzewania.

Drzwi zewnętrzne drewniane mix modeli
Mix modeli drewnianych drzwi zewnętrznych.

nowości »


A. Ceny drzwi wejściowych INOX
B. Ceny drzwi zewnętrznych nowoczesnych
C. Ceny drzwi drewnianych klasycznych