Kraków

producent drzwi
zewnętrznych
drewnianych

tel. 12 642 17 34

Parametry techniczne drzwi zewnętrznych AFB

3-02-2018 | AFB

Ceny i drzwi zewnętrznych produkcji AFB

Promocyjne ceny drzwi obwowiazują do 1 marca 2018

 Kalkulator AFB - wersja: 2017.11.07 - OpenOffice

 Instrukcja instalacji Kalkulatora AFB /pdf/

DRUKI ZAMÓWIEŃ

 1  Specyfikacja techniczna - pdf  -   OpenOffice  -  - Excel

 2  Umowa-zamówienie str.1 - pdf  -  OpenOffice  -  Word

 3  Umowa-zamówienie str.2 - pdf

pozostałe druki:

 4.  Upoważnienie odbioru montażu - pdf  -OpenOffice  -Excel

 5.  Zgłoszenie reklamacyjne - pdf  -  OpenOffice  -  Excel

 6.  Protokół naprawy - pdf  -  OpenOffice  -  Excel

CERTYFIKATY CE

 1. Świadectwo z Badań typu i antywłamniowości klasy 2 na drzwi zewnętrzne typu AFB-72
 / badania wykonano dla referencyjnych drzwi szklonych /

 2. Świadectwo z Badań typu i antywłamaniowości klasy RC2 na drzwi zewnętrzne typu AFB-82
 / badania wykonano dla referencyjnych drzwi szklonych /

 3. Współczynnik przenikania ciepła Ud dla
 drzwi zewnętrznych mahoniowych nieszklonych typu M102

 / badania wykonano dla referencyjnych drzwi nieszklonych /

 4. Współczynnik przenikania ciepła Ud dla
 drzwi zewnętrznych mahoniowych szklonych typu M102

 / badania wykonano dla referencyjnych drzwi szklonych /

 5. Współczynnik przenikania ciepła Ud dla
 drzwi zewnętrznych dębowowych nieszklonych typu D102

 / badania wykonano dla referencyjnych drzwi nieszklonych /

 6. Współczynnik przenikania ciepła Ud dla
 drzwi zewnętrznych dębowowych szklonych typu D102

 / badania wykonano dla referencyjnych drzwi szklonych /

Katalogi Drzwi Zewnętrznych produkcji AFB

 Katalog drzwi zewnętrznych - wydanie 2017

 Katalog drzwi zewnętrznych - wydanie 2015

Inne...

 Instrukcja naprawy powłoki lakierniczej drzwi produkcji AFB

 Logo AFB