Kraków

producent drzwi
zewnętrznych
drewnianych

tel. 12 642 17 34

Parametry techniczne drzwi zewnętrznych AFB

15-04-2019 | AFB producent drzwi zewnętrznych

Ceny i drzwi zewnętrznych produkcji AFB

Promocyjne ceny drzwi obowiązują do 31 maja 2019 roku

1a. Kalkulator AFB - wersja: 2019.02.01 - OpenOffice
1b. Kalkulator AFB - wersja: 2018.07.04 - ARCHIWALNY
2. Instrukcja instalacji Kalkulatora AFB

DRUKI ZAMÓWIEŃ

3. Specyfikacja techniczna zamawianych drzwi
4. Umowa-zamówienie str.1
5. Umowa-zamówienie str.2

pozostałe druki:

6. Upoważnienie odbioru montażu drzwi
7. Zgłoszenie reklamacyjne
8. Protokół naprawy

CERTYFIKATY CE

9. Świadectwo z Badań typu i antywłamniowości klasy 2
na drzwi zewnętrzne typu AFB-72
/ badania wykonano dla referencyjnych drzwi szklonych /
10. Świadectwo z Badań typu i antywłamaniowości klasy RC2 na drzwi zewnętrzne typu AFB-82
/ badania wykonano dla referencyjnych drzwi szklonych /
11. Współczynnik przenikania ciepła Ud dla
drzwi zewnętrznych mahoniowych nieszklonych typu M102
12. Współczynnik przenikania ciepła Ud dla
drzwi zewnętrznych mahoniowych szklonych typu M102
13. Współczynnik przenikania ciepła Ud dla
drzwi zewnętrznych dębowowych nieszklonych typu D102
14. Współczynnik przenikania ciepła Ud dla
drzwi zewnętrznych dębowowych szklonych typu D102

Katalogi Drzwi Zewnętrznych produkcji AFB

15. Katalog drzwi zewnętrznych - wydanie 2017
16. Katalog drzwi zewnętrznych - wydanie 2015

Inne...

17. Instrukcja naprawy powłoki lakierniczej drzwi AFB
18. Logo AFB