drzwi antywłamaniowe

drzwi pasywne

kolory

szyby

konstrukcja drzwi

wymiary drzwi

montaż drzwi

gwarancja

Drzwi antywłamaniowe

Wszystkie modele drzwi AFB wyposażone w zamek 4 punktowy Fuhr
oraz klamki, rozety i wkładki klasy "C" posiadają
europejski certyfikat antywłamaniowości klasy RC2
.

Poniższe modele drzwi nie-szklonych przeznaczone są także do montażu w budynkach wielorodzinnych jako drzwi wejściowe do mieszkań.

[H1] Drzwi antywłamaniowe do mieszkań: 430,11© - 430,12© - 430,13 © - 473,2©

Antywłamaniowe drzwi wejściowe do mieszkań i domów wzór 430,11

wzór drzwi 430,11

Antywłamaniowe drzwi wejściowe do mieszkań i domów wzór 430,12

wzór drzwi 430,12

Antywłamaniowe drzwi wejściowe do mieszkań i domów wzór 430,13

wzór drzwi 430,13

Antywłamaniowe drzwi wejściowe do mieszkań i domów wzór 473,2

wzór drzwi 473,2

[H2] Drzwi antywłamaniowe do mieszkań: 490,1 - 490,2 - 490,3 © - 490,4 ©

Antywłamaniowe drzwi wejściowe do mieszkań i domów wzór 490,1

wzór drzwi 490,1

Antywłamaniowe drzwi wejściowe do mieszkań i domów wzór 490,2

wzór drzwi 490,2

Antywłamaniowe drzwi wejściowe do mieszkań i domów wzór 490,3

wzór drzwi 490,3

Antywłamaniowe drzwi wejściowe do mieszkań i domów wzór 490,4

wzór drzwi 490,4

[H3] Drzwi antywłamaniowe do mieszkań: 490,5 - 490,6 - 490,7 - 490,8

Antywłamaniowe drzwi wejściowe do mieszkań i domów wzór 490,5

wzór drzwi 490,5

Antywłamaniowe drzwi wejściowe do mieszkań i domów wzór 490,6

wzór drzwi 490,6

Antywłamaniowe drzwi wejściowe do mieszkań i domów wzór 490,7

wzór drzwi 490,7

Antywłamaniowe drzwi wejściowe do mieszkań i domów wzór 490,8

wzór drzwi 490,8

[H4] Drzwi antywłamaniowe do mieszkań: 490,9 - 490,10 - 490,11 - 490,12

Antywłamaniowe drzwi wejściowe do mieszkań i domów wzór 490,9

wzór drzwi 490,9

Antywłamaniowe drzwi wejściowe do mieszkań i domów wzór 490,10

wzór drzwi 490,10

Antywłamaniowe drzwi wejściowe do mieszkań i domów wzór 490,11

wzór drzwi 490,11
pochwyt dł. 1200

Antywłamaniowe drzwi wejściowe do mieszkań i domów wzór 490,12

model 490,12
pochwyt dł. 1200

[H5] Drzwi antywłamaniowe do mieszkań: 490,13 - 500a - 500b - 500c

Antywłamaniowe drzwi wejściowe do mieszkań i domów wzór 490,13

wzór drzwi 490,13

Antywłamaniowe drzwi wejściowe do mieszkań i domów wzór 500a

wzór drzwi 500a

Antywłamaniowe drzwi wejściowe do mieszkań i domów wzór 500b

wzór drzwi 500b

Antywłamaniowe drzwi wejściowe do mieszkań i domów wzór 500c

wzór drzwi 500c

[H6] Drzwi antywłamaniowe do mieszkań: 500c - 501,2

Antywłamaniowe drzwi wejściowe do mieszkań i domów wzór 500c-ral1003

wzór drzwi 500c
RAL 1003

Antywłamaniowe drzwi wejściowe do mieszkań i domów wzór 500c-ral7016

wzór drzwi 500c
RAL 7016

Antywłamaniowe drzwi wejściowe do mieszkań i domów wzór 500c-ral9016

wzór drzwi 500c
RAL 9016

Antywłamaniowe drzwi wejściowe do mieszkań i domów wzór 501,2

wzór drzwi 501,2

[H7] Drzwi antywłamaniowe do mieszkań: 502,1+d1 - 508f4 - 513 - 533,1

Antywłamaniowe drzwi wejściowe do mieszkań i domów wzór 502,1+d1

wzór drzwi 502,1+d1

Antywłamaniowe drzwi wejściowe do mieszkań i domów wzór 508f4

wzór drzwi 508f4

Antywłamaniowe drzwi wejściowe do mieszkań i domów wzór 513

wzór drzwi 513

Antywłamaniowe drzwi wejściowe do mieszkań i domów wzór 533,1

wzór drzwi 533,1

[H8] Drzwi antywłamaniowe do mieszkań: 533,2 - 533,4 - 533,6

Antywłamaniowe drzwi wejściowe do mieszkań i domów wzór 533,2

wzór drzwi 533,2

Antywłamaniowe drzwi wejściowe do mieszkań i domów wzór 533,4

wzór drzwi 533,4

Antywłamaniowe drzwi wejściowe do mieszkań i domów wzór 533,4-ral9016

wzór drzwi 533,4
RAL 9016

Antywłamaniowe drzwi wejściowe do mieszkań i domów wzór 533,6

wzór drzwi 533,6

[H9] Drzwi antywłamaniowe do mieszkań: 533,7 - 534,4 - 534,6

Antywłamaniowe drzwi wejściowe do mieszkań i domów wzór 533,7

wzór drzwi 533,7

Antywłamaniowe drzwi wejściowe do mieszkań i domów wzór 534,4

wzór drzwi 534,4

Antywłamaniowe drzwi wejściowe do mieszkań i domów wzór 534,6

wzór drzwi 534,6

Antywłamaniowe drzwi wejściowe do mieszkań i domów wzór 534,6-ral5018

wzór drzwi 534,6
RAL 5018

[H10] Drzwi antywłamaniowe do mieszkań: 534,7 - 534,8 - 535,1 - 535,2

Antywłamaniowe drzwi wejściowe do mieszkań i domów wzór 534,7

wzór drzwi 534,7

Antywłamaniowe drzwi wejściowe do mieszkań i domów wzór 534,8

wzór drzwi 534,8

Antywłamaniowe drzwi wejściowe do mieszkań i domów wzór 535,1

wzór drzwi 535,1

Antywłamaniowe drzwi wejściowe do mieszkań i domów wzór 535,2

wzór drzwi 535,2

[H11] Drzwi antywłamaniowe do mieszkań: 537f1 - 543,2 - 543,3 © - 552f2

Antywłamaniowe drzwi wejściowe do mieszkań i domów wzór 537f1

wzór drzwi 537f1

Antywłamaniowe drzwi wejściowe do mieszkań i domów wzór 543,2

wzór drzwi 543,2

Antywłamaniowe drzwi wejściowe do mieszkań i domów wzór 543,3

wzór drzwi 543,3

Antywłamaniowe drzwi wejściowe do mieszkań i domów wzór 552f2

wzór drzwi 552f2

[H12] Drzwi antywłamaniowe do mieszkań: 581 - 582,1 © - 583,1 - 583,2 ©

Antywłamaniowe drzwi wejściowe do mieszkań i domów wzór 581

wzór drzwi 581

Antywłamaniowe drzwi wejściowe do mieszkań i domów wzór 582,1

wzór drzwi 582,1

Antywłamaniowe drzwi wejściowe do mieszkań i domów wzór 583,1

wzór drzwi 583,1

Antywłamaniowe drzwi wejściowe do mieszkań i domów wzór 583,2

wzór drzwi 583,2

[H13] Drzwi antywłamaniowe do mieszkań: 584f1 - 588,2 © - 589f © - 590

Antywłamaniowe drzwi wejściowe do mieszkań i domów wzór 584f1

wzór drzwi 584f1

Antywłamaniowe drzwi wejściowe do mieszkań i domów wzór 588,2

wzór drzwi 588,2

Antywłamaniowe drzwi wejściowe do mieszkań i domów wzór 589f

wzór drzwi 589f

Antywłamaniowe drzwi wejściowe do mieszkań i domów wzór 590

wzór drzwi 590

[H14] Drzwi antywłamaniowe do mieszkań: 592f - 594 © - 599f © - 603f

Antywłamaniowe drzwi wejściowe do mieszkań i domów wzór 592f

wzór drzwi 592f

Antywłamaniowe drzwi wejściowe do mieszkań i domów wzór 594

wzór drzwi 594

Antywłamaniowe drzwi wejściowe do mieszkań i domów wzór 599f

wzór drzwi 599f

Antywłamaniowe drzwi wejściowe do mieszkań i domów wzór 603f

wzór drzwi 603f

[H15] Drzwi antywłamaniowe do mieszkań: 642,1 © - 682f1 - 684,1 © - 684,6 ©

Antywłamaniowe drzwi wejściowe do mieszkań i domów wzór 642,1

wzór drzwi 642,1

Antywłamaniowe drzwi wejściowe do mieszkań i domów wzór 682f1

wzór drzwi 682f1

Antywłamaniowe drzwi wejściowe do mieszkań i domów wzór 684,1

wzór drzwi 684,1

Antywłamaniowe drzwi wejściowe do mieszkań i domów wzór 684,6

wzór drzwi 684,6

[H16] Drzwi wejściowe do domów: 685,2 © - 685,4 © - 687,1 © - 688,2 ©

Antywłamaniowe drzwi wejściowe do mieszkań i domów wzór 685,2

wzór drzwi 685,2

Antywłamaniowe drzwi wejściowe do mieszkań i domów wzór 685,4

wzór drzwi 685,4

Antywłamaniowe drzwi wejściowe do mieszkań i domów wzór 687,1

wzór drzwi 687,1

Antywłamaniowe drzwi wejściowe do mieszkań i domów wzór 688,2

wzór drzwi 688,2

© ® - wzory zastrzeżone i chronione prawami patentowymi i autorskimi / zgłoszenia: Wp.25376, Wp.25225, P.396958, P.412348 w UP RP /

Antywłamaniowe drzwi wejściowe produkowane przez AFB przeznaczone są do montażu jako drzwi wejściowe do mieszkań, domów i obiektów użyteczności publicznej. Zwykle jednak są montowane jako wejściowe drzwi do mieszkań w budynkach wielorodzinnych i kamienicach. Wyróżniają się na krajowym rynku estetycznym wykończeniem eksponującym naturalne usłojenie i fakturę drewna z którego są wyprodukowane.

Mimo że drzwi wejściowe do mieszkań nie są narażone na surowe warunki zewnętrzne takie jak: niska temperatura, wilgoć czy promieniowanie słoneczne jak to ma miejsce w przypadku drzwi zewnętrznych do domów, to mimo to drzwi wejściowe naszej produkcji są wykonane z tych samych wodoodpornych materiałów co drzwi zewnętrzne.

Każdy model naszych drzwi zewnętrznych (z wyłączeniem modeli przeszklonych, które niekoniecznie będą "stosowne" jako drzwi wejściowe) może być wykonany w wersji antywłamaniowych drzwi wejściowych do mieszkań w budynkach wielorodzinnych. Drzwi wyposażone w zamki antywłamaniowe klasy 4 oraz klamki, rozety i wkładki klasy "C" spełniają wymagania europejskiej klasy antywłamaniowości RC2

Wejściowe drzwi antywłamaniowe do mieszkań zwykle są zamawiane przez klientów w wersji ze skrzydłami grubości 72 mm (o współczynniku przenikania ciepła Ud=1,05). Do kamienic w których klatka schodowa zwykle jest nieogrzewana w grubości 82 (o współczynniku Ud=0,7) i 102mm (o współczynniku Ud od 0,45).


opublikowano: aktualizacja: 17-05-2017 (by )

drzwi antywłamaniowe

drzwi pasywne

kolory

szyby

konstrukcja drzwi

wymiary drzwi

montaż drzwi

gwarancja

opinie klientów...

wymiana drzwi

mapa strony